ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(онлайн)

“Фит енд Арт” ЕООД, с ЕИК: 205886431, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Люлин 7, бл. 707, вх. В, ет. 7, ап. 67, и-мейл адрес: art@dianastrumin.com, извършва продажби на хранителни добавки и услуги в сферата на спорта, фотографията, дизайна и други, като извършвайки дейността си – обработва информация, доброволно предоставена от Вас, между която и такава, представляваща лични данни на потребителите и клиентите на сайта https://radistrumin.com.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас. “Фит енд Арт” ЕООД обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

I. Видове лични данни, които “Фит енд Арт” ЕООД обработва

“Фит енд Арт” ЕООД обработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно:

 1. Име, фамилия;
 2. Телефон за връзка;
 3. Адрес за кореспонденция или за доставка на стоки и услуги, поръчани от сайта на “Фит енд Арт” ЕООД;
 4. Електронен адрес (поща);
 5. Пол, възраст, ръст, килограми, данни за здравен статус (в случаите, когато това е необходимо за предоставянето на индивидуализирана услуга от сайта – напр. изготвяне на индивидуална хранителна програма или индивидуален тренировъчен план);
 6. Снимки – само при изрично Ваше съгласие и желание да ги предоставите;

 

II. Цели на обработването 

Предоставените доброволно от Вас лични данни се обработват и използват от “Фит енд Арт” ЕООД само и единствено за посочените цели, които са:

 1. За предоставяне на стоките и/или услугите, поискани и/или заявени от Вас на сайта https://radistrumin.com. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на поръчката и предоставяне на стоките и/или услугата/ите до момента, в който изтриете профила си;
 2. Изпращане на бюлетин – когато се регистрирате за получаване на нашия бюлетин, използваме предоставените от Вас данни, за да удостоверим, че Вие сте притежателят на посочения и-мейл адрес и искате да получавате бюлетина, за да създадем списък на и-мейлите и да анализираме използването на нашия бюлетин. В този случай Вашите данни ще се съхраняват до момента, в който прекратите Вашата регистрация за получаване на бюлетин;
 3. Използване на формуляри за контакт – в случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра (анкета), включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия, освен ако не възразите изрично срещу това;
 4. В случай, че сте ни предоставили снимки и при изрично съгласие от Ваша страна, тези снимки могат да бъдат публикувани от “Фит енд Арт” ЕООД на сайта https://radistrumin.com, фейсбук страницата и инстаграм профилът на Ради Струмин, който е част от “Фит енд Арт” ЕООД. В този случай Вашите снимки ще се съхраняват за неограничен период от време, освен ако не възразите изрично срещу това.

 

III. Предоставяне или трансфер на лични данни

В определени случаи “Фит енд Арт” ЕООД може да разкрие определени лични данни пред свои договорни партньори. В зависимост от вида услуги, които сте поискали (например доставка, заявка за услуги, информация и т.н.), Вашите данни могат да се обменят с трети страни, участващи в изпълнението на поръчките (напр. дружества, осъществяващи куриерски услуги, банки, доставчици на стоки (друг сайт) и др.). За случаите, в които “Фит енд Арт” ЕООД споделя информация за Вас с трети лица, “Фит енд Арт” ЕООД проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

“Фит енд Арт” ЕООД може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

“Фит енд Арт” ЕООД не извършва трансфер на данни в други страни или в страни, извън ЕС.

Онлайн достъпът до “Фит енд Арт” ЕООД може да Ви свърже с други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, “Фит енд Арт” ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на тези сайтове. В такива случаи следва да се запознаете подробно с общите условия на съответните сайтове.

 

IV. Вашите права за защита на личните данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

 1. Право да оттеглите съгласието си – когато вашите данни се обработват въз основа на изрично дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време;
 2. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от “Фит енд Арт” ЕООД;
 3. Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 4. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 5. Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между “Фит енд Арт” ЕООД и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 6. Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор;
 7. Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 8. Право субектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;
 9. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на “Фит енд Арт” ЕООД пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

Исканията Ви за упражняването на всяко от горепосочените права могат да бъдат подадени до “Фит енд Арт” ЕООД в свободен текст по Ваша преценка.

Моля, отправяйте Вашите искания, както и всички други въпроси до звеното за контакт, посочено в раздел VII.

“Фит енд Арт” ЕООД има право да откаже удовлетворяването на някои Ваши искания при упражняване на правата Ви за защита на личните данни на основанията, предвидени в приложимото законодателство.

 

V. Сигурност на личните Ви данни

“Фит енд Арт” ЕООД прилага съответните мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.

За случаите, в които “Фит енд Арт” ЕООД предоставя лични данни на трети лица – “Фит енд Арт” ЕООД използва предвидените в приложимото законодателство механизми, с които гарантира, че третите лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават).

 

VI. Актуализация на Правилата за защита на личните данни на “Фит енд Арт” ЕООД

Във връзка с възможни законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, “Фит енд Арт” ЕООД периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.

 

VII. Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:

“Фит енд Арт” ЕООД

Адрес: гр. София, ж.к. Люлин 7, бл. 707, вх. В, ет. 7, ап. 67

Телефон: 0884 23 70 73

Е-mail: art@dianastrumin.com

 

Политика за бисквитките (Cookie Policy)

 

Taзи пoлитиĸa ce oтнacя дo „биcĸвитĸи” и yeб caйтoвe, пoддъpжaни oт сайта radistrumin.com

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ са малки текстови файлове с информация, които или временно се съхраняват в оперативната памет на Вашия компютър и се изтриват автоматично със затварянето на браузъра, или се запаметяват върху Вашия хард диск, с цел подобряване работата  със съответния уеб сайт. „Биcĸвитĸитe” oбиĸнoвeнo cъдъpжaт имeтo нa yeб caйтa, ĸъм ĸoйтo пpинaдлeжaт, вpeмeтo, зa ĸoeтo ce cъxpaнявaт нa ĸoмпютъpa нa пoтpeбитeля, и yниĸaлeн нoмep. „Бисквитките” НЕ се използват, за да вкарват вируси във Вашия компютър.

Личнaтa инфopмaция, ĸoятo ce aĸyмyлиpa чpeз „биcĸвитĸитe”, мoжe дa бъдe изпoлзвaнa caмo зa извъpшвaнe нa oпpeдeлeни oпepaции зa пoтpeбитeля. Taĸaвa инфopмaция ce ĸpиптиpa пo нaчин, ĸoйтo пpaви дocтъпa дo нeя oт нeoтopизиpaни лицa нeвъзмoжeн.

„Бисквитките” се използват за:

 • Адaптиpaнe cъдъpжaниeтo нa yeб caйта ĸъм пpeдпoчитaниятa нa индивидyaлния пoтpeбитeл и oптимизиpaнe paбoтaтa c oпpeдeлeния yeб caйт.
 • Изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтиĸa, ĸoятo ни пoмaгa дa paзбepeм ĸaĸ пoтpeбитeлят paбoти c yeб caйтoвeтe, което пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa тяxнaтa cтpyĸтypa и cъдъpжaниe, ĸaтo в cъщoтo вpeмe нямa дocтъп дo личнaтa пoтpeбитeлcĸa инфopмaция.
 • Използването на т. нар. „бисквитки“ или „cookies” служат единствено за удобство и улеснение на потребителите. Приемането или отказването на тези „бисквитки“ може да бъде активирано или деактивирано от Вас чрез настройките на браузъра. Необходимите за това настройки можете да видите в съответната точка от менюто на Вашия интернет браузър. Подробности можете да намерите в менюто „Помощ” на Вашия интернет браузър.

Какви видове „бисквитки“ използваме и за какво са предназначени?

Бисквитките, които използваме в нашата услуга, могат да бъдат подредени в няколко категории:

Задължителни бисквитки:

Тези бисквитки са от първостепенна важност за да можете да се движите в уебсайта и да използвате услугите, които сте избрали, като например осигуряване на достъпа ви до сигурните области на уебсайта. Ние използваме този тип бисквитки, за да осъществяваме регистрацията и влизането на потребителите. Без тези бисквитки, не можете да се възползвате от услугите, които желаете. Тези бисквитки са бисквитки на първа страна и могат да бъдат както постоянни, така и временни. Накратко, без тези бисквитки, нашата услуга няма да работи правилно.

Бисквитки за поведение:

Тези бисквитки събират информация за начина, по който потребителите използват даден уебсайт – например кои страници потребителите посещават най-често, и за колко дълго. Ние използваме тези бисквитки, за да:

 •  предоставяме статистика относно начина, по който се използва нашата услуга;
 •  измерваме предоставянето на нашите рекламни кампании (ние не използваме тази информация, за да ви бъдат изпращани реклами).

Тези бисквитки могат да бъдат постоянни или временни, както и бисквитки на първа или трета страна (Например: Adobe SiteCatalyst). Накратко, тези бисквитки събират информация за посещаваните страници и разгледаните реклами.

Функционални бисквитки:

Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запомня изборите, които правите (например вашето потребителско име, език или държавата, в която се намирате) и осигуряват по-добри и по-персонализирани функции. Също така, тези бисквитки могат да бъдат използвани за предоставянето на заявени от вас услуги, например гледане на видео или коментиране в блог. Ние използваме тези бисквитки, за да:

 •  запомним дали сте се възползвали и преди от дадена услуга;
 •  направим преживяването ви в сайта още по-приятно, като запомним вашите предпочитания.

Тези бисквитки могат да бъдат постоянни или временни, както и бисквитки на първа или трета страна. Накратко, тези бисквитки запомнят изборите, които сте направили, за да подобрят потребителското ви преживяване.

Рекламни бисквитки:

Тези бисквитки се използват, за да ограничат броя разглеждания на една и съща реклама, както и за измерване на предоставянето на рекламните кампании. Рекламните бисквитки се използват за управляване на рекламната дейност в уебсайта (тези бисквитки не се използват в уебсайтовете ни, за да ви бъдат изпращани реклами). Рекламните бисквитки се поставят от одобрени трети страни – например от рекламодатели или техните агенти и могат да бъдат постоянни или временни. Накратко, те са свързани с рекламната дейност, предоставяна от одобрени трети страни на нашия уебсайт.

Управление и изтриване на „бисквитките”:

Аплиĸaциитe, изпoлзвaни зa cъpфиpaнe в yeб caйтoвe, пoзвoлявaт зaпaзвaнeтo нa „биcĸвитĸи” пo пoдpaзбиpaнe. Taзи нacтpoйĸa мoжe дa бъдe пpoмeнeнa тaĸa, чe aвтoмaтичнoтo зaпaмeтявaнe нa „биcĸвитĸи” дa бъдe блoĸиpaнo в yeб бpayзъpa или пoтpeбитeлят дa бъдe инфopмиpaн вceĸи път, пpeди биcĸвитĸитe дa бъдaт зaпaмeтeни нa ĸoмпютъpa. Дeтaйлнa инфopмaция зa paзличнитe нaчини зa paбoтa c „биcĸвитĸи” мoжe дa бъдe oтĸpитa в нacтpoйĸитe нa aплиĸaциятa на yeб бpayзъpa. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web and iOS.

За подробности относно „бисквитките на трети страни”, т.е. „бисквитки на доставчици”, които се явяват трети страни (напр. Facebook или Google), моля, направете справка с правилата за поверителност и защита на личните данни на тези доставчици.

Имайте предвид, че ограничаването нa „биcĸвитĸитe” мoжe дa ce oтpaзи нa няĸoи фyнĸциoнaлнocти нa yeб caйтa и да забави използването му.

Промени в политиката за „бисквитките“:

Всички евентуални бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница.

Повече информация:

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на:

www.allaboutcookies.org

ОТКРИЙ ВЪЛНУВАЩИЯ СВЯТ НА ЗДРАВЕТО И ДОБРИЯ ТОНУС

ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ
ЗАВИНАГИ С МОЯ ПОМОЩ